Plan wykładów na rok 2019/2020

HU, Unter der Linden 6,   Freitags um 18:00 Uhr   Saal 2094  

Temat przewodni: Dokonania Polaków żyjących w Europie w dziedzinie nauki
i kultury

13 września
Prof. Igor Kąkolewski
 Instytucja : PAN Berlin, Centrum badań historycznych
 Temat :  Polacy w historii Europy XIX wieku

 11 października
Dr Marcin Fabiański
 Instytucja : Apenińska Szkoła Żywej Filozofii we Włoszech
Temat: Schopenhauer a Buddha

15 listopada
Prof. dr Michael Giersig
Instytucja :  FU Berlin, Instytut Fizyki
Temat : Nanomateriały i ich wykorzystanie w biomedycynie i elektronice

13 grudnia
Prof. UAM dr habil Brigitta Helbig-Mischewski
Instytucja : Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Temat:  Maria Komornicka (1876-1949) – losy i twórczość niezwykłej pisarki-emancypantki i tajemnica jej przemiany w mężczyznę w kontekście epoki Młodej Polski.

17 stycznia
Prof. dr hab. Danuta Hübner
Instytucja : komisarz Unii Europejskiej
Temat:  Unia Europejska za kulisami, czyli jak prowadzone są negocjacje i w jakich gremiach zapadają decyzje

 14 lutego
Jacek Tyblewski
Instytucja: Polska Redaktia COSMO, Hörfunkprogramm vom Westdeutschen Rundfunk und Radio Bremen in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Temat:  Media.

13 marca
Dr Piotr Olszówka
 Filozof, publicysta, Convivium Berlin e.V.
Temat:     Witkacy- Strzemiński – Ingarden. Trzy teorie estetyczne i próba ich syntezy

17 kwietnia
Karol Borsuk
Muzyk: skrzypek, dyrygent i kompozytor
Temat:  Historia powstania dwu wielkich dzieł muzycznych na tle epoki Aleksandra Newskieg S. Prokofiewa i Carmina Burana C. Orffa

15 maja
Prof. dr hab. Inga Iwasiów
Krytyczka literacka, prozaiczka, literaturoznawczyni, publicystka, aktywistka
Temat: Spotkania

19 czerwca     
Krzysztof Niewrzęda
poeta, prozaik i eseista
Temat:  Krzysztof Niewrzęda w rozmowie z Brygidą Helbig na temat powieści „Confinium”