Sonia Anna Nowosielska

Polska malarka, ur.1977 roku w Gdyni, przedstawia portret w ujęciach zarówno psychologicznych, jak i de-koracyjnych. Odrzuca ideę jednego kierunku sztuki i bada rzeczywistość przez alegoryczne kompozycje, stanowiące punkt wyjścia dla innych form plastycznych. Postacie z płócien artystki to osoby jej bliskie, a także in- trygujące indywidua, echa wydarzeń. Autorka sama często występuje w swoich kompozycjach malarskich, wcielając się w różne role i reprezentując wielorakie treści. Realia jej portretu to jednocześnie przybliżanie indywidualności i wizje przekracza-jące granice osoby. Obrazy Nowosielskiej nawiązują często w swojej stylistyce do minio-nych epok. Odzwierciedla to jej fascynację technikami dawnych mistrzów. Cytując, zmie-niając techniki malarskie, gra z tożsamościami i zdumiewa rozmarzonymi wizjami i nowymi
kreatywnymi fazami. Nowosielska specjalizuje się w klasycznym malarstwie olejnym.
Pracuje na płótnach belgijskiej jakości, bawełnie, podobraziach drewnianych i na materia-łach drewnopochodnych. Jej obrazy powstają pod wpływem obserwacji bliższej i odległej rzeczywistości w wielu wymiarach, refleksji filozoficznej, jak również muzyki klasycznej i literatury, ukazując zakorzenienie autorki w wielu kulturach europejskich.
Wystawy
2002 – Restauracja Luxor w Detmold, DE, Galeria Artoz-Media w Fürth, DE
2003 – Wystawa w „Nadolzie” Cieszyn, PL („Nadolzie“ to klub literacki w polski Cieszynie,
należacy do Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – inicjatywy kulturalno-politycznej utworzonej w
1885 roku na rzecz ochrony i utrzymania języka polskiego)
2004 – Miejski Dom Kultury Skoczów, PL
Uniwersytet Śląski w Karvinie, CZ: Wystawa na Uniwersytecie zorganizowana w ramach
współpracy Grupy Wyszehradzkiej. Patronem wystawy był Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w aukcji charytatywnej.
2005 – Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, PL
2006 – Sparkasse Horn-Bad Meinberg, DE, Dom Gościa w Horn, DE
2007 – Café Viale, Berlin, DE, Charité, Berlin, DE, Księgarnia Skoczów, PL
2008 – Akcja artystyczna „48 Stunden Neukölln“ w Berlinie, DE
2011 – Creativ-Centrum Neuköllner Leuchtturm w Berlinie, DE, Charité, Berlin, DE

2012 – Gdanski Archipelag Kultury w Gdańsku, PL
2015 – Charité, Berlin, DE
2016 – Charité, Berlin, DE,

Aktywność artystyczna
1994 – członek klubu literackiego Nadolzie w Cieszynie ,, PL
1996 – 1999 – Odczyty i publikacje wierszy w prasie lokalnej i kalendarium kulturalnym miast Skoczów i Cieszyn, PL
2004 – 2005 – Pierwsza Nagroda Fotografii miasta Skoczów za zdjęcie: „Brama metafizyczna”, PL, Członek Zarządu „Macierz Ziemi Cieszynskiej”, Cieszyn, PL
Dyplom miasta Skoczów dla kobiet zaangażowanych w kulturę, PL
Zlecenie miasta Skoczów na trzy portrety burmistrzow, PL
2008 – Wieczor autorski w ramach „Tygodnia Języka i Czytelnictwa” w Berlin-Neukölln, DE
Publikacja w kalendarzu kulturalnym miasta Skoczów (ilustracje obrazów), PL
2009 – Wieczor autorski w ramach „48 Stunden Neukölln” w Neuköllner Leuchtturm, Berlin, DE