Zapraszamy

14 wrzesień 2018, godz. 18.00,
miejsce wykładu: Institut für Kunst- und Bildgeschichte – HU Berlin » Dorotheenstraße 26, 10117 Berlin, Hörsaal 207
Prof.dr hab. Eugeniusz Cezary Król
Instytucja : Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

historyk i politolog, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, w latach 1999/2000 jako profesor gościnny wykładał na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. W latach 2002-2006 był dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Berlinie, w latach 2012 -2016 sprawował funkcje dyrektora  Instytutu Studiów Politycznych PAN. Był także wykładowcą
w Collegium Civitas w Warszawie.  Obecnie profesor  na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Za książkę Propagan- da i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 otrzymał Nagrodę Klio (Warszawa 1999) i Nagrodę im. Jana Długosza (Kraków 2000), za publikację  Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 Nagrodę Klio (Warszawa 2006) i Nagrodę im. Joachima Lelewela (Warszawa 2008).
Jest także tłumaczem i edytorem polskiego wyboru Dzienników Josepha Goebbelsa (tom 1-3, wyd. 2013-2014). Obecnie pracuje nad krytyczną edycją w języku polskim Mein Kampf Adolfa Hitlera.

Temat :
Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 

Wykład ma na celu przybliżenie obrazu Polski i Polaków na przykładzie programów, wypowiedzi przywódców ruchu narodowosocjalistycznego i jego aktywności w Niemczech. Jak dużą wartość przypisywali naziści problematyce polskiej  w latach walki o władzę (1920-1933), a także po jej zdobyciu w Niemczech (1933-1939) i podczas II wojny światowej (1939-1945)? Jakie cechy miało ich postrzeganie Polski i jak ewoluowało ono z czasem i w trakcie przemian sytuacji wewnątrzniemieckiej i międzynarodowej? Jak traktowano tradycyjne stereotypy narodowe Polski i Polaków? To są podstawowe pytania, które powinny znaleźć odpowiedź w trakcie wykładu. Aby uzyskać te odpowiedzi, zostaną przywołane różnorodne źródła, a mianowicie teksty i ilustracje zawarte w prasie, filmach, wysokonakładowych publikacjach (książki, broszury, plakaty, karykatury); część tych źródeł zostanie podczas wykładu zaprezentowana i poddana analizie.  Jako kluczowy problem zostanie postawione pytanie, jak głęboko propaganda narodowosocjalistyczna przeniknęła niemiecką ludność i jakie pozostawiła skutki? To pytanie powinno stać się punktem wyjścia dla, miejmy nadzieję, interesującej dyskusji z uczestnikami spotkania.


Moderacja: prof. UAM dr hab. Brigitta Helbig- Mischewski.


Po wykładzie ok. godz. 19.30 zapraszamy do Klubu Polskich Nieudaczników na wernisaż
Ackerstr. 168, 10115 Berlin

Wprowadzenie: dr Piotr Olszówka


Projekt finansowany ze środków:
PNFN

Die Beautragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages