Plan wykładów 2021/ 2022

UTP  Plan wykładów  2021/ 2022
HU, Unter der Linden 6,  w piątki o godz. 18:00   
Temat przewodni: 
Pandemia i jej skutki dla różnych dziedzin życia społecznego 

17 września
Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Instytucja: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Temat: SARS-CoV-2 – wirus, który zmienił nasze życie

15 października
Prof. Witold M. Orłowski
Instytucja: Business School, Politechnika Warszawska
Temat: Świat, który zachorował. Co nam przeniesie pandemia

12 listopada
Prof. Grzegorz Ekiert
Instytucja: Harvard University, Cambridge USA
Temat: Czy pandemia wpłynęła na wybory prezydenckie w USA
             
10 grudnia
Dr hab. Łukasz Goczek
Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Temat: Jaki jest wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę