Roland Schefferski

Roland Schefferski urodził się w 1956 roku w Katowicach. W latach 1976 do1981 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafi- ki i Rzeźby w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc- ławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Od 1984 roku mieszka i pracuje w Berlinie.
W zależności od potrzeb wynikających z jego artystycznych koncepcji Roland Schefferski używa do ich realizacji różne media. W swoich pracach przyjmuje rolę krytycznego anali- tyka codziennej rzeczywistości, nierzadko wykorzystując ją
w niekonwencjonalny sposób do celów artystycznych. „To sztuka w znacznym stopniu społecznie zaangażowana, skupiona na problemach i zjawiskach otaczającego świata, krytyczna wobec obowiązujących współcześnie systemów wartości. Daleka jednak od aktualności politycznych i koniunkturalizmu.” napisał Leszek Kania kurator jego dwóch wystaw indywidualnych w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Prace i projekty Schefferskiego eksponowane były między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej  Łaźnia w Gdańsku,  Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Maerkisches Museum i Kuenstlerhaus Bethanien w Berlinie, Landesgalerie am Oberoesterreichischen Landesmuseum w Linz, Kunstsammlungen w Chemnitz, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Narodowym w  Warszawie, Museum Ostdeutsche Galerie
w Ratyzbonie i w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Obok wystaw i projektów w obrębie przestrzeni instytucjonalnych artysta realizuje swoje projekty również w przestrzeni publicznej. Schefferski oddał na przykład swoje artystyczne prace jako zwykłe przedmioty w komis w sklepie ze starzyzną w Berlinie i w antykwariacie w Gdańsku. W trakcie spacerów na granicy polsko-niemieckiej  oraz w Warszawie „gubił” specjalnie na tą okazję wybite monety. Na ulicach Warszawy eksponował także billboardy z napisem Stwórz sobie własny obraz Berlina. Wypożyczał zwiedzającym wystawy w róż- nych miastach ubrania naznaczone wyszytymi obrysami ludzkich sylwetek. W interwencji realizowanej w bibliotekach publicznych w niemieckich i polskich miastach przygranicz- nych rozwinął strategię  subtelnej komunikacji. Swoje artystyczne komunikaty dał włożyć do wypożyczanych książek i czasopism. Instalował swoje prace w brandenburskich ogrodach, na stałe w ogrodzie permakulturowym w Berlinie- Neukoelln.
W swoich pracach Roland Schefferski podąża swoistą artystyczną drogą na granicy między światem sztuki, a życiem codziennym. To ciągłe przekraczanie tej granicy w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o obecny stan naszej rzeczywistości i o stosunek sztuki do niej, stało się ważnym aspektem jego pracy artystycznej.

http://www.porta-polonica.de/pl/Atlas-miejsc-pamięci/roland-schefferski-artystyczne-strategie-pamieci-kulturowej


09.06.2017, godz. 19:30, sala 2097

Anderes Deutschland?
Spotkanie z autorem Projektu Rolandem Schefferskim
Wprowadzenie: dr Piotr Olszówka

Projekt „Anderes Deutschland?“ jest finansowany ze środków Fundacji Roberta Boscha w ramach inicjatywy Akcje na Rzecz Społeczeństwa Otwartego  www.die-offene-gesellschaft.de