Aktualności

Zapraszamy

15 listopada 2019, godz. 18.00,
w sali 2094, Uniwersytet Humboldtów, Unter den Linden 6 na wykład
Prof. dr hab. Michaela Giersiga

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie girsig.jpg

Prof. dr. hab., członek PAN, Michael Giersig opublikował ponad 300 publikacji z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, biochemii, medycyny, nanotechnologii i inżynierii. Jego prace cytowano ponad  21300 razy w Indeksie ISI (bez autocytowań), średnio 76 cytowań na publikację, a jego indeks H wynosi obecnie „76”. W światowym rankingu Thomson Reuters 100 najlepszych chemików i materiałoznawców z ostatniej dekady 2000–2010 Giersig jest wymieniony na 75 pozycji w chemii i 83 w materiałoznaw-stwie.       

Giersig swoimi osiagnieciami wniósł znaczący wkład w syntezę i fundamentalne badania nisko wymiarowych nanostruktur półprzewodnikowych i funkcjonalnych nanostruktur metalicznych z unikalnymi właściwościami fizycznymi dla zaawansowanych technologii energetycznych i biomedycznych. Niektóre z jego najważniejszych badań zostały  opublikowane  w naukowych czasopismach jak Science, Advances in Physics, Advanced Materials, Journal of American Chemical Society, Nano Letters and Nature Commu-nications, koncentrują się na tym, jak nanonauka zasadniczo wpływa na kilka kluczowych technologii elektronicznych i biomedycznych. Giersig otrzymał wiele nagród i odznaczeń, do  najważniejszych w ostatnich 10 latach należą:

2014 Medal Sapienti Sat,  nagrodzony przez Polską Fundację J. Śniadeckiego,
K. Olszewskiego i Z. Wróblewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w chemii fizycznej
i inżynierii materiałowej

2013 członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk; Dział: matematyka, fizyka, chemia
i nauki o ziemi

2013 Nagroda Lee Hsun Research Award on Material Science przyznana przez Chinese Academy of Sciences

2011 Nagroda Aleksandra von Humboldta przyznana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Temat wykładu: Nanotechnologia jej wyjątkowość i potencjał aplikacyjny
Z pojęciem nanotechnologii jestesmy skonfrontowani nie tylko w codziennych informacjach z mediów, ale także podświadomie w praktycznym wykorzystaniu jej produktów, na przykład telefonów komórkowych. Nanotechnologia zajmuje się tworzeniem oraz stosowaniem struktur, materiałów i urządzeń, których wielkości zbliżone są do rozmiarów pojedynczych atomów i molekuł. W dzisiejszym wykładzie postaram się Państwu przybliżyć specyfikę tej technologii i przedstawić w szczególności właściwości fizyczne i chemiczne jej produktów czyli nanomateriałów w porównaniu z ich odpowiednikami w świecie makroskopowym. Wspomniane charakterystyczne właściwości nanomateriałów w fizyce nazywane są efektami kwantowymi, i te właśnie efekty są warunkiem koniecznym i umożliwiającym ich unikalne zastosowania. Potencjał aplikacyjny nanomaterialów i nanokompozytów będzie omówiony na reprezentatywnych przykładach ich zastosowań w elektronice – fotowoltaice oraz biomedycynie, w szczególnosci wykrywania i terapii chorób.   

Moderacja: dr Piotr Olszóki

W ramch Galerii UTP swoje prace przedstawi  Monika Radzewicz
Wprowadzenie: dr Piotr Olszówka


Projekt finansowany ze środków:
PNFN

BKM-LogoPełnomocnika Rządu Federalnego
ds Kultury i Mediów
na podstawie uchwały Bundestagu