O nas

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie powstał z inicjatywy berlińskiego          facebookStowarzyszenia Policultura e.V. reprezentowanego przez pana Bogusława Flecka.
Do realizacji projektu dołączyła polska Fundacja Pokolenia Pokoleniom, która stała się równoprawnym współorganizatorem przedsięwzięcia – reprezentowana przez panie
Hannę Jakob i Barbarę Czechmeszyńską-Skowron.

Do partnerskiej współpracy z nami przystąpił  Uniwersytet Humboldtów reprezentowany przez panią prof. dr Alfrun Kliems, oraz jako partner wiodący Polsko-Niemiecki Insty- tut Badawczy w Collegium Polonicum (UAM Poznań, Viadrina Frankfurt/Oder) reprezentowany przez panią prof. UAM dr hab. Brigittę Helbig- Mischewski.

Uniwersytet Trzech Pokoleń rozpoczął swoją działalność 18 października 2014 roku na Uniwersytecie Humboldtów przy Unter den Linden 6, 10099 Berlin i tam też odbywają się raz w miesiącu wykłady.

Projekt nasz już od początku wzbudził wielkie zainteresowanie. Realizujemy go pod patronatem Polskiej Ambasady w Berlinie. Patronatem honorowym  Uniwersytet  Trzech Pokoleń objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz.

Inaugurację roku akademickiego 2014/2015 połączyliśmy z uroczystym otwarciem naszego Uniwersytetu. Pierwszy wykład profesor Magdaleny Środy przypadł na
18 października 2014.
Akademicki rok 2015 /2016 zapoczątkował wykład profesora Ireneusza Krzemińskiego.
Rok 2016 /2017 otworzy wykład profesora Stefana Chwina.

Pomysł utworzenia UTP jest odpowiedzią na toczącą się aktualnie dyskusję o polskiej emigracji w Niemczech określaną jako „niewidzialna emigracja”. Ma służyć między innymi temu, aby polski język zaistniał w przestrzeni publicznej Berlina. UTP  jest świadectwem aktywnego wkładu społeczności o polskich korzeniach w kulturalne i intelektualne życie stolicy Niemiec.

Projekt nasz łączy strategię Unii Europejskiej w zakresie „Polityki Solidarności Międzypokoleniowej“ ze znaną i sprawdzoną formułą „Uniwersytetu Trzeciego Wieku“. Stąd koncepcja poszerzenia grona tradycyjnych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i stworzenie Uniwersytetu Trzech Pokoleń.
Jednym z celów projektu jest  przybliżenie realiów współczesnej Polski słuchaczom nie mającym regularnego kontaktu z naszym krajem, poprzez spotkania z osobami wybitnymi, kształtującymi opinię publiczną. Dlatego obok interesujących przedstawicieli Polonii niemieckiej zapraszamy przede wszystkim wykładowców z Polski.

Tę atrakcyjną ofertę spotkań edukacyjnych kierujemy przede wszystkim do kilkudziesięciotysięcznej Polonii, ale również mieszkańców Berlina zainteresowanych sprawami polskimi, oraz do studentów slawistyki. Wykłady są tłumaczone symultanicznie na język niemiecki.
Mamy nadzieję, że wykłady UTP będą źródłem wiedzy, platformą wymiany poglądów a przy tym stworzą okazję do inspirujących spotkań.  Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, uprzedzając, że w przypadku dużej frekwencji prawo pierwszeństwa będą miały osoby zarejestrowane wcześniej pod adresem:
policultura@email.de.