O nas

Projekt edukacji dorosłych pod nazwą Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie  powstał z inicjatywy berlińskiego Stowarzyszenia Policultura e.V. , reprezentowanego przez Bogusława Flecka.

Stowarzyszenie Policultura organizuje projekt UTP w partnerskiej współpracy z takimi in- stytucjami jak Uniwersytet Humboldtów, reprezentowany przez prof. dr Alfrun Kliems, oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum (UAM Poznań, Viadrina Frankfurt/Oder), reprezentowany przez prof. UAM dr hab. Brigittę Helbig- Mischewski.

Z organizatorem projektu Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie od początku współpracuje Hanna Jakob, Przewodnicząca Rady Programowej projektu. Jest  ona zarazem prezesem polskiej Fundacji Pokolenia Pokoleniom, współorganizującej ze Stowarzyszeniem Policultura projekt o charakterze artystycznym, pod nazwą Galeria UTP.

UTP zapoczątkował swoją działalność wykładem inauguracyjnym 18 października 2014 roku na Uniwersytecie Humboldtów, przy Unter den Linden 6, 10099 Berlin, i tu też odbywają się raz w miesiącu wszystkie wykłady.

Ten wyjątkowy projekt edukacyjny, jakim jest Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie, od początku wzbudził duże zainteresowanie.
Patronatem honorowym  objął go Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz; projekt odznaczono orderem senackim, który w roku 2015 osobiście wręczył organizatorom na Uniwersytecie Humboldtów Wicemarszałek Senatu, prof. Wittbrott.
W latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016 ta nietypowa forma promocji Polski wspierana była także przez Ambasadę Polską w Berlinie, co wyrażone zostało poprzez objęcie UTP patronatem Ambasady.

Projekt UTP łączy strategię Unii Europejskiej w zakresie „Polityki Solidarności Międzypo- koleniowej“ ze znaną i sprawdzoną formułą „Uniwersytetu Trzeciego Wieku“.
Stąd koncepcja poszerzenia grona tradycyjnych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i stworzenie Uniwersytetu Trzech Pokoleń.

Jednym z celów projektu jest  przybliżenie realiów współczesnej Polski słuchaczom, pozbawionym regularnego kontaktu z krajem, poprzez spotkania z osobami wybitnymi, kształtującymi opinię publiczną. Dlatego obok interesujących przedstawicieli Polonii niemieckiej zapraszamy przede wszystkim wykładowców z Polski.

Ta atrakcyjna oferta spotkań edukacyjnych skierowana jest przede wszystkim do kilkudziesięciotysięcznej Polonii, jak również do wszystkich mieszkańców Berlina,  zainteresowanych poruszaną tematyką, zwłaszcza do studentów slawistyki.
Wykłady są tłumaczone symultanicznie na język niemiecki.

Pomysł utworzenia UTP to głos w publicznej dyskusji o polskiej emigracji w Niemczech, określanej jako „niewidzialna emigracja”. Ma być świadectwem aktywnego wkładu społeczności o polskich korzeniach w kulturalne i intelektualne życie stolicy Niemiec i ma służyć między innymi temu, aby polski język zaistniał w przestrzeni publicznej Berlina.

Rada Programowa projektu określa na każdy kolejny rok akademicki wiodącą tematyke wykładów.
2014/2015 „Zmiany społeczne i kulturowe ostatnich 25 lat w odniesieniu do okresu PRL“
2015/2016  „Polska myśl intelektualna we wspólnej Europie”
2016/2017 „25 – lecie podpisania traktatu polsko – niemieckiego o dobrym sąsiedztwie“
2017/2018 „Sztuka i nauka jako pomost między kulturami“

Wspólne motto wykładów: “Nie uczymy ani nie pouczamy, pobudzamy do myślenia“, wyznacza kierunki wszelkim aspektom działalności Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Berlinie. UTP to źródło  wiedzy, prezentowanej na akademickim poziomie, a przy tym okazja do inspirujących spotkań i rozmów.

Galeria UTP to kolejny etap działań, nastawiony nie tylko na odwoływanie się do intelektu słuchaczy, ale także do ich emocji i wyobraźni.
Założeniem Galerii UTP jest prezentowanie dorobku twórców, mających polskie korzenie i działających na terenie EU, zwłaszcza w Berlinie.

Raz w miesiącu słuchacze każdego wykładu maja okazję uczetsniczyć w wernisażu prezentującym twórczość jednego artysty. Umożliwia to bezpośredni kontakt odbiorcy
z twórcą, co w procesie  odbioru sztuki stanowi wartość szczególną. Wernisaże mają być jedynie sygnałem, inspirującym do szerszego zainteresowania się tworczością artysty.