Wojtek Hoeft

Urodzony 1967 w Gdyni, mieszka i pracuje w Ber-linie. /.1992–2000 Studia w Wyższej Skolena (FH.) w Bielefeld (Niemcy) na wydziale komunikacji wizualnej, na kierunku rzeźby i uzyskane dyplomu w 2000 roku.

 

 

 

 

 

Credo:
Jako artysta rzeźbiarz staram się pojąć człowieka poprzez jego fizjonomię jak również przez nią, z nim komunikować się. Dlatego właśnie tworzę rzeźby figuratywne. Przed nami stoi rzeźba jako obiekt i jest ona przez nas odczytywana jako nasze odzwierciedlenie.
W mojej pracy artystycznej wykorzystuję ten prosty fakt aby wywołać u odbiorcy odczucia które wyrażamy poprzez ciało i dalej z tym związane wyobrażenia i asocjacje. Cel ten osiągam w moich rzeźbach poprzez kompozycję formy i zmianęfizjonomii. Przekraczam pozorną granicę statyczności i fizjonomicznych możliwości, w ten sposób konfrontuje widza z wyobrażeniem o swoim ciele i samym sobą, staram się tez poprzez moją sztukę zrelatywizować te wyobrażenia.
Celem mojej pracy artystycznej jest to aby poruszyć widza, wzbogacić o nowe emocje i doznania estetyczne. Jestem przekonany, że w sztuce poznanie nie odbywa się drogą racjonalną, a bardziej gdy podczas odbioru dzieła powstaje nowa wartość, wartość czyli byt w sensie filozoficznym.

1994 Pierwsza nagroda w konkursie na pomnik partnerstwa miast Bad Oenhausen (Niemcy) – Fismes (Francja), Realizacja.
1996 stypendium DAAD we Florencji.
2000 Pierwsza nagroda w konkursie na pominik Haller Willem w Halle w Westfalia (Niemcy), realizacja.
2002 sympozjum rzeźby z brązu w Csongrad (Węgry)
2005 -2008 Praca w zarządze Koloni Artystów Milchhof e.V. w Berlinie.
2007 nominacja do „Sächsischer Skulpturen-preis 2007“ w Chemnitz ( Niemcy), wystawa.
2008 finalista konkursu na pomniki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Berlinie „Kunst für Dr. Caligari, wystawa
2008 załorzyciel grupy rzeźbiarzy KernForm Berlin.
2010 IV Polsko – Niemieckie Sympozjum i Warsztaty Ceramiczne, Szczecinie.
2012 wystawa indywidualna „Schwebe“ w galerii Schmidt Marc, Berlin.
2013 Wystawa “Kunst jetzt Drusen!“ Kunstverein Tiergarten w Galerii Nord, Berlin.
2013 Wystawa „Witajcie, 4 Artistes de Pologne“ w galerii Chybulski w Vill sur Jarnioux (Francja)
2014 Plener rzezbiarski, wystawa „Who Is Afraid of Figurative Sculpture“ i nominacja do nagrody imieniem Gustava Seitz w Trebnitz (Niemcy).
2015 wystawa „Gentrfiɔkation Salon ” z grupą rzeźbiarzy KernForm w Koloni ( Niemcy).
2016 wystawa indywidualna „Powrót Wielkoludów“ w Gdańskiej Galerii Miejskiej