Plan wykładów

Rada Programowa UTP:
Przewodnicząca Rady Programowej
Hanna Jakob / Fundacja Pokolenia Pokoleniom
Członkowie
prof. UAM dr hab. Brygitta Helbig-Mischewski / Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Collegium Polonicum
Bogusław Fleck / Stowarzyszenie Policultura
Barbara Czechmeszyńska-Skowron / Fundacja Pokolenia Pokoleniom