Galeria UTP

Galeria UTP to platforma prezentacji sztuk wizualnych polskich artystów mieszkających w Niemczech. Jest realizowana przez niemieckie Stowarzyszenie Policultura. Polska Fundacja Pokolenia Pokoleniom współpracuje przy projekcie okazjonalnie w roli kuratora artystycznego. Galeria UTP jest rezultatem działań w zakresie edukacji i kultury, który odwołują się nie tylko do intelektu odbiorców, ale także do ich emocji i wyobraźni.
Poznawanie i przeżywanie procesów inności, wzajemnego przenikania wartości, wyraźnie wybija się jako motyw twórczości artystów, zapraszanych do współpracy z Galerią UTP. Są nimi Polacy, którzy żyją i tworzą w różnych krajach EU, na styku co najmniej dwóch kultur, narodowości oraz wielu języków, doświadczając umownej komplementarności otaczającego świata.
Kuratorami Galerii UTP jest są: Bogusław Fleck, absolwent wydziału komunikacji wizualnej i  form przemysłowych berlińskiej Hochschule der Künste, oraz Barbara  Czechmeszyńska-Skowron, Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni prezes Young Polish Designers Foundation, autorka licznych publikacji o sztuce współczesnej i dizajnie, promotorka sztuki, kurator dziesiątków wystaw fotografii artystycznej, malarstwa i rzeźby, z udziałem artystów z wielu krajów.
Międzynarodowy wymiar projektu Galeria UTP, oraz wysoka ranga artystyczna prezen-towanych prac, to priorytety organizatorów, którzy do odbiorców docierają poprzez wszelkie dostępne formy prezentowania sztuki.

Nasze wernisaże, organizowane regularnie co miesiąc po wykładach na Uniwersytecie Humboldtów, oraz okazjonalnie w różnych galeriach, mają inspirować odbiorców do dalszego zainteresowania się tworczością prezentowanego artysty, oraz sztuką jako językiem komunikacji.