Zapraszamy

15 czerwiec 2018, godz. 18.00, sala 2094
HU, Unter der Linden 6

Dr Katarzyna Kasia

Kierowniczka Katedry Teorii Kultury,
Prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

 

 

 

 

Filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i The Kościuszko Foundation, visiting scholar w Princeton University. Prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka książki Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, tłumaczka tekstów włoskich filozofów (Pareyson, Vattimo i in.). Stała współpracowniczka „Kultury liberalnej”, członkini zespołu redakcyjnego „Przeglądu filozoficzno-literackiego”, często komentuje w mediach bieżące wydarzenia polityczne. W Akademii Sztuk Pięknych prowadzi zajęcia z historii filozofii, estetyki i filozofii kultury z ele-mentami antropologii. Pod jej kierunkiem powstało w tej uczelni kilkadziesiąt znakomitych teoretycznych prac dyplomowych i licencjackich.

Tytuł wykładu: ESTETYKA I POLITYKA. (z symultanicznym tłumaczeniem na niemiecki)
Wrażliwość jako warunek wspólnoty, syntetyczny opis:
Czy istnieje zależność między estetyką i polityką? Jeśli tak, na czym miałaby polegać?
Czy można i wolno stosować kategorie estetyczne do opisu zjawisk i mechanizmów społecznych? Zakładając, że traktujemy estetykę – zgodnie z intencjami Kanta – jako naukę o poznaniu zmysłowym, nie sposób ograniczyć doświadczenia estetycznego do samej tylko sztuki. Trzeba się zastanowić nad relacją między przeżyciem a decyzją polityczną, między tym, co indywidualne, a tym, co tworzy wspólnotę. Kluczowe jest w tym pojęcie wrażliwości, bez której ani osobista emancypacja, ani nawiązanie relacji z innym człowiekiem nie byłoby możliwe.
Moderacja: prof. UAM dr hab. Brigitta Helbig- Mischewski.


Po wykładzie ok. godz. 19.30
W ramch Galerii UTP swoje prace przedstawi Anna Krenz (www.annakrenz.net)   http://utp.berlin/anna-krenz-2


Projekt finansowany ze środków:
PNFN

BKM-LogoDer Beautragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

 


Pan Krzysztof Michniewicz firma ARTEM GmbH – Steine mit Profil
Bühringstrasse 12, 13086 Berlin
www.artem-naturstein.com

artem