Plan wykładów na rok 2019/2020

HU, Unter der Linden 6,   Freitags um 18:00 Uhr   Saal 2094  

Temat przewodni: Dokonania Polaków żyjących w Europie w dziedzinie nauki
i kultury

13 września
Prof. Igor Kąkolewski
 Instytucja : PAN Berlin, Centrum badań historycznych
 Temat :  Polacy w historii Europy XIX wieku

 11 października
Prof. UAM dr habil Brigitta Helbig-Mischewski
Instytucja : Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Temat:  Maria Komornicka (1876-1949) – losy i twórczość niezwykłej pisarki-emancypantki i tajemnica jej przemiany w mężczyznę w kontekście epoki Młodej Polski.

15 listopada
Prof. dr Michael Giersig
Instytucja :  FU Berlin, Instytut Fizyki
Temat : Nanomateriały i ich wykorzystanie w biomedycynie i elektronic

13 grudnia
Dr Marcin Fabiański
 Instytucja : Apenińska Szkoła Żywej Filozofii we Włoszech
Temat: Schopenhauer a Buddha

17 stycznia
Dr Władysław Bartoszewski
Instytucja:  Collegium Civitas, Warszawa
Temat:  Do uzgodnienia

 14 lutego
Dr Basil Kerski
Instytucja: ECS Gdańsk
Thema:  NSZZ Solidarność z roku 1980 i obecnie

13 marca
Dr Piotr Olszówka
 Filozof, publicysta, Convivium Berlin e.V.
Temat:     Witkacy- Strzemiński – Ingarden
Trzy teorie estetyczne i próba ich syntezy

17 kwietnia
Prof. dr  Danuta Rytel-Schwarz
Instytucja: Uniwersytet Leipzig, Instytut Slawistyki
Temat:  Płeć w języku i kulturze

15 maja
Dr Ewa Kuryluk
Instytucja: Historyk sztuki, Malarka, Fotografka, poetka
Temat: Podróż do granic sztuki

19 czerwca     
Prof. dr  Arkadiusz Wudarski
Instytucja:  Europejski Uniwersytet Viadrina, Wydział Prawa
Temat:  Aktualne problemy prawa rodzinnego w Niemczech i Polsce w kontekście         
europejskim