Plan wykładów na rok 2017/18

HU, Unter der Linden 6,   Freitags um 18:00 Uhr   Saal 2094 

Temat przewodni:  Sztuka i nauka pomostem między kulturami.

15 Wrzesień
Prof.dr hab. Joanna Maria Sosnowska

Instytucja: Instytut Sztuki PAN
Temat: Poza kanonem- sztuka polskich artystek

13 październik
Dr Stanisław Bajtlik

Instytucja :Centrum Astronomiczne im. Kopernika PAN
Temat : Co to jest czas

17 listopad
Dr Agata Araszkiewicz

Pisarka – Bruksela
Temat:  Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym

08 grudzień
Prof. dr hab. Jan Lucjan Rydel

Instytucja:  UJ Kraków
Temat:  Wesele Wyspiańskiego, literacka fikcja a prawdziwa historia?

12 styczeń
Język – kultura – społeczeństwo. Co nas łączy, co nas dzieli?
Dyskusja ze Steffenem Möllerem, prof. Brigittą Helbig Mischewski
oraz dr Anną Mróz

16 luty
Prof. AMU dr habil. Beata Halicka
Instytucja: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat: Przymusowe migracje z perspektywy dziecka

16 marzec
Prof.dr hab. Ewa Bartnik

Instytucja:  UW Wydział Biologii
Temat: Genetyczne i środowiskowe czynniki długowieczności

13 kwiecień
Kama Zboralska

Instytucja: Warszawskie Targi Sztuki, kuratorka wystaw
Temat: Kompas Sztuki – rynek polskiej sztuki współczesnej

11 maj
Wojciech Eichelberger

Instytucja: Instytut Psychoimmunologii
Temat: Zarządzanie sobą w stresie

15 czerwiec
Dr Katarzyna Kasia, Filozof

Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych  ASP Warszawa
Temat:  ESTETYKA I POLITYKA.
Wrażliwość jako warunek wspólnoty.