Organizatorzy

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń jest wspólnym projektem berlińkiego
Stowarzysznia Policultura oraz polskiej Fundacji Pokolenia Pokoleniom.

polikulturaDuze

Stowarzyszenie Policultura.
Policultura e. V. jest organizacją, która poprzez różne aspekty szeroko pojętej kultury wspiera proces porozumienia między państwami europejskimi. Szczególną uwagę zwracamy na relacje środowiska emigrantów z Polski z mieszkańcami kraju w którym żyjemy.
Cele statutowe: rozwój edukacji, porozumienia i współpracy kulturalnej, wspieranie porozumienia w skali międzynarodowej krajów Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście polsko-niemieckim
Misja: poprawa wizerunku współczesnych Polaków żyjących w Niemczech poprzez edukację osób dorosłych obalającą wzajemne uprzedzenia i stereotypy, uczestnictwo w procesie jednoczenia Europy poprzez zwalczanie stereotypów i ksenofobii

ppmale

Fundacja Pokolenia Pokoleniom
Cele statutowe Fundacji to działalność w sferze edukacji, kultury, współpracy międzynarodowej, integracji europejskiej, wspierania społeczności lokalnych.
Fundacja realizuje zarówno projekty odniesione do różnych aspektów życia w multikulturowym społeczeństwie zjednoczonej Europy, takie jak Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie, jak i projekty upamiętniające polską tradycję narodową. Działania charytatywne na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej obywateli Europy realizowane są równolegle z inicjatywami lokalnymi, takimi jak fundowanie wychowankom domów dziecka stypendiów naukowych i artystycznych, w ramach projektu Korczakowskie Pokolenia.
Fundacja to organizacja pozarządowa non profit, założona w roku 2001, status organizacji pożytku publicznego przyznany w roku 2005, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rada Programowa UTP:
Przewodnicząca Rady Programowej
Hanna Jakob / Fundacja Pokolenia Pokoleniom
Członkowie
prof. UAM dr hab. Brygitta Helbig-Mischewski / Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Collegium Polonicum
Bogusław Fleck / Stowarzyszenie Policultura
Barbara Czechmeszyńska-Skowron / Fundacja Pokolenia Pokoleniom