Organizatorzy

facebook
Organizatorem Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń jest berlińskie Stowarzysznie Policultura
które współpracuje z różnymi partnerami.polikulturaDuze

Stowarzyszenie Policultura.
Policultura e. V. jest organizacją, która poprzez różne aspekty szeroko pojętej kultury wspiera proces porozumienia między państwami europejskimi. Szczególną uwagę zwracamy na relacje środowiska emigrantów z Polski z mieszkańcami kraju w którym żyjemy.
Cele statutowe: rozwój edukacji, porozumienia i współpracy kulturalnej, wspieranie porozumienia w skali międzynarodowej krajów Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście polsko-niemieckim
Misja: poprawa wizerunku współczesnych Polaków żyjących w Niemczech poprzez edukację osób dorosłych obalającą wzajemne uprzedzenia i stereotypy, uczestnictwo w procesie jednoczenia Europy poprzez zwalczanie stereotypów i ksenofobii


Organizatorami Galerii UTP, są   dwie organizacje pozarządowe: berlińskie Stowarzysznie Policultura oraz polska Fundacji Pokolenia Pokoleniom.

ppmale

Fundacja Pokolenia Pokoleniom
Fundacja realizuje projekty, upamiętniające polską tradycję narodową (rekonstrukcja pomnika, zabytkowych tablic, etc.) a także inicjatywy lokalne, jak projekt Korczakowskie Pokolenia (program stypendialny dla  wychowanków domów dziecka).
Działalność fundacji w zakresie integracji europejskiej fundacja to rola współorganizatora projektu Galeria UTP (promocja artystów polskiego pochodzenia tworzących w różnych krajach EU). Fundacja jest też jednym z partnerów niektórych wykładów Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Berlinie, w szczególności dotyczących kultury i sztuki.
Fundacja to organizacja pozarządowa non profit, założona w roku 200, status organizacji pożytku publicznego przyznany w roku 2005, nie prowadzi działalności gospodarczej.


Rada Programowa UTP:
Przewodnicząca:
Hanna Jakob
Członkowie: prof. UAM dr hab. Brygitta Helbig-Mischewski, Bogusław Fleck

Współpraca przy organizacji projektów
Anita Baranowska-Koch – koordynator projektu
Bogumiła Seiter – koordynator projektu